Novinka


PF 2021

20.12.2020 9:28

Vážení sportovní přátelé,

tímto bych Vám všem chtěl jménem Fotbalového klubu Postoloprty popřát krásné, pohodové Vánoce, pokud možno v kruhu svých nejbližších. Do nového roku hodně štěstí, zdraví a ať se Vám vše daří. Pevně věřím a všem nám to přeji, že se pandemie způsobená covidem 19 v průběhu příštího roku dostane pod kontrolu a my všichni se budeme moci vrátit k normálnímu životu. Chodit do práce, cestovat, chodit na kulturní akce, navštěvovat se a neomezeně sportovat. 

Před sebou máme 2 nelehké roky, kdy bude probíhat výstavba nového areálu. Na základě veřejné soutěže vyhrála dodávku spol. PETROM STAVBY, a. s. s poddodavatelem na vlastí hřiště spol. VYSSPA Sports Technology s.r.o.. Věřím, že se realizace zhostí ke spokojenosti nás všech a na podzim roku 2022 nám předají bezvadnou stavbu, kterou nám budou všichni „závidět“ a my budeme moci oslavit 100 let fotbalu v Postoloprtech v novém krásném areálu, v krásném prostředí postoloprtské bažantnice. Vlastní realizace stavby by měla trvat 18 měsíců od předání staveniště dodavateli.

Byl na stole i návrh na výstavbu nového fotbalového areálu na Draguši, ale z našeho pohledu by to bylo nešťastné řešení. Zároveň si nejsem ani jist, zda tato myšlenka byla vedena snahou pomoci fotbalovému klubu. Sice by to měla děcka ze školy na hřiště blíže, ale ze sídliště, kde bydlí většina, naopak dále. Zároveň si nedovedu představit, že by děcka čekala někde ve škole, až začne trénink, který začíná nejdříve v 16:00 hod. O bezpečnost dětí bych se také nebál. Do areálu povede cesta z ulice Dvořákova a pod dálnicí bude bezpečný osvětlený podchod. Malé děcka musí mít stejně doprovod vždy. Přišli bychom tím tak o již výše zmiňované přírodní prostředí bažantnice, které nám nejeden klub závidí. Zázemí klubu s tribunou bude na jižní straně od hřiště, tudíž diváci budou mít při sledování utkání v pozadí hřiště les. Protihlukové stěny u dálnice také vykonají svou funkci, tudíž věřím, že doprava na D7 bude slyšet méně než nyní.

Zásadní problém by ale byl, že bychom tím „odřízli“ od budoucího areálu hřiště s umělou trávou (UMT), čímž by se zmařila investice ve výši přibližně 16 mil. Kč. UMT je pravidelně udržována a licencována a tím ve skvělém stavu. Je vytížena hlavně v zimním období nejen námi, ale i kluby v okolí pro tréninkové jednotky a zápasy. Využívá ji často pro své akce i základní škola.

Věříme, že nový areál pomůže přilákat fotbalu chtivé holky a kluky společně s jejich rodiči či babičkami a dědečky. Ti budou mít možnost se na hřišti občerstvit, sednout si na terasu a pozorovat své děti či vnoučata jak sportují. O jejich děcka se budou mezitím na hřišti starat licencovaní trenéři. Pro ty nejmenší bude v areálu i dětský koutek. Na fotbale se děcka nenaučí jenom fotbal, jde hlavně o to, aby získali lásku ke sportu jako takovému, který je následně obohatí na celý život. Přiveďte své děti, těšíme se na Vás, oni Vám v budoucnu za to poděkují, věřte nám.

Rádi bychom také, aby nový areál byl i impulzem pro občany Postoloprt, aby opět ožila bažantnice tak jako dříve a stala se výletním místem postoloprťáků. Na hřišti se budou moci zastavit na kafíčko či dětem koupit něco dobrého.

Na závěr bych chtěl moc poděkovat našim finančním podporovatelům, bez kterých bychom fotbal nemohli dělat.

Našim hlavním partnerem je Město Postoloprty. Dále Ministerstvo školství a mládeže, v příštím roce bude poskytovatelem dotací Národní sportovní agentura. Společnost ČEZ, a. s. a její dceřiná společnost Energotrans, a.s., Ústecký kraj, spol.  ELNA Servis Počerady, s.r.o. a spol. MH CIRUS SERVIS s.r.o.

Šťastný nový rok !!!!

Autor: Leoš SVOBODA