Novinka


Členská schůze

24.06.2020 16:16

Vážení sportovní přátelé,

na základě usnesení Výkonného výboru Fotbalového klubu Postoloprty, z. s. (FK Postoloprty) Vám oznamuji, že dle čl. VII odst. 3 Stanov FK Postoloprty svoláváme členskou schůzi na den 10.07. 2020 od 17:00 do klubovny fotbalového klubu.

 

 

 

Program členské schůze:

1.    Zahájení

2.    Zpráva předsedy FK o situaci v klubu

3.    Schválení výroční zprávy

4.    Projednání dodatků smluv o darování pozemků FK Městu Postoloprty pro výstavbu nového areálu

5.    Volba předsedy FK

6.    Diskuze

7.    Závěr

S pozdravem

Leoš Svoboda v. r.

předseda FK

Autor: Leoš SVOBODA