Novinka


Členská schůze

7.06.2018 18:05

Vážení sportovní přátelé,

 

na základě usnesení Výkonného výboru Fotbalového klubu Postoloprty, z. s. (FK) Vám oznamuji, že dle čl. VII odst. 3 Stanov FK Postoloprty svoláváme členskou schůzi (ČS) na den 22.6 2018 od 18:00 do klubovny fotbalového klubu.

 

 

Program členské schůze:

 

1.    Zahájení

2.    Zpráva předsedy FK o situaci v klubu

3.    Schválení výroční zprávy

4.    Schválení změny stanov FK

5.    Volba předsedy FK

6.    Volba členů výkonného výboru FK

7.    Diskuze

8.    Závěr

 

S pozdravem

 

Leoš Svoboda v. r.

předseda FK

 

V Postoloprtech dne 7.6.2018

Autor: Leoš SVOBODA